Kategorier
Jurist

Advokat hjälper vid processer i Göteborg

Lagar och regler kan vara mycket svåra att lära sig, och att tyda. Därför finns det advokater i Göteborg som hjälper till vid avtal, rådgivning eller tvister.

På film och tv kliver ofta advokater in som räddande änglar för att rädda hjälten ur någon knipa eller för att se till att boven hamnar bakom lås och bom. Men i verkliga livet ser arbetet som advokat mycket annorlunda ut. Även om advokater är involverade vid rättsprocesser som leder till att någon anklagad kan få en fängelsedom.

Merparten av arbetet för en advokat sker på advokatbyrån med att göra intervjuer och att ta reda på fakta som är relevanta för de mål som finns på agendan. Eller rättare sagt de uppdrag som finns. För det finns även advokater som anlitas för sådant som rör upprättande av avtal eller liknande mindre dramatiska uppdrag inom fastighets- eller företagsvärlden.

En advokat med specialområde

Som advokat går det att välja något av alla specialområden som finns i yrket. Vissa väljer enbart ett eller ett par områden men det finns också de som har många olika att erbjuda. Så är det exempelvis när det handlar om advokater på mindre orter, där man vill kunna erbjuda sina klienter alla specialområden. Och samtidigt kunna fylla upp sin kalender med uppdrag.

På större orter är det däremot vanligt att det finns hela advokatbyråer som är specialiserade på ett eller ett par olika områden. Då är det ofta områden som kan hänga ihop eller där det finns möjlighet för advokaterna att komplettera varandra för att erbjuda klienterna en helhet.

Rollen som advokat

I ett rättssamhälle är det en advokats roll att se till att lagar och regler följs. Det innebär att en advokat först och främst ska se till att just lagar och regler följs, inte blint följa klientens önskemål. Med andra ord är det en arbetsbeskrivning som gör att en advokat i det stora hela är trygg och laglydig men att det kanske inte alltid spelar den melodi som klienten vill.

Det är även vanligt att en advokat kan hoppa in i lite olika roller trots att det rör sig om en och samma klient eller ett och samma område. Som när en advokat kan vara målsägarbiträde vid en rättegång, där någon annan är anklagad och advokatens roll är att företräda offrets anhöriga. Där kan advokaten plötsligt bli försvarsadvokat om klienten istället blir anklagad.

Ta hjälp av en advokat i Göteborg

För den som har behov av en advokat finns det också jurister som kan utföra tjänster som kan passa bättre i sammanhanget. Det kan till exempel vara så att det är en fastighetsjurist i Göteborg som behövs istället för en advokat när det handlar om det löpande arbetet gällande dokument eller rådgivning gällande allt som har med fastigheter att göra.

Däremot kan det istället vara en advokat som kliver in ifall uppdraget vänder och det blir ett ärende för rätten. Eller om det finns några andra anledningar som gör att uppdraget spiller över på advokatens område.